http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Authors and Literature Authors Index

Songs by Murari Gupta

 

Namo Namaste Tridasesvaraya

Rajat-Kirita-Mani-Didhiti

Sacira Angina Majhe Bhuvana Mohana Saje

Sacira Dulala Mano Range

 

UPDATED: June 4, 2017