http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Authors and Literature Vaisnava Literature Page

Songs in the Gaudiya Patrika

 

Apani Acari Prabhu Jivere Sikhay

Artha Hina Dekhi More Chedeche Sabai

Ataeva Tara Nahe Nirjana Bhajana

Atmiya Sabai Bhai Atmara Sambandhe

Bara Bara plan Kori

Batula Kahaye Setha Saba Nirakara

Bhakti Ahaituki Hoy Sva-Prakasita

Dehatma Buddhi Yar Sei Jada Deha

Ei Karya Dekhitechi Vrndavana Majha

Ghore Bose Cencaiya

Gurudeva Bolechilo Kanistha Ei Saba

Karma Phale Ase Saba

Kirtaner Anga Sudhu Nahe Dhaka Dhol

Koto plan Kore Tara Bhalo

Krsnera Lagiya Yeba Nitya Yuddha Kore

Maha Vadanya Isvara Sri Gaura Sundara

Name Mantra Mahadhira Sakale Asanta

Nir-Dvandva Vaisnava Sudhu Japa Kore Mala

Nitya Siddha Parsada Saba Radha Krsna Smare

Sajila Arjuna Jeno Maya Baddha Nara

Sambandha Janiya Yeba Jivana

Samudrera Phena Yena Ksane

Sisya Hoiya Kore Yei Gitar Sravana

Vaisnava Na Dekhiya Bole Vaisnava Niskriya

Vrndavana Dhame Ami Boseyachi Eka

Yogira Asane Bosechilo Visvamitra

 

UPDATED: October 15, 2015