http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Authors and Literature Vaisnava Literature Page

Songs in the Padavali (Govinda Dasa Kaviraja)

 

Adha Adha Anga Milala Radha Kanu

Aha Ki Dekhi Go

Aichana Bacana Kahala

Aju Nava Syama Vinodini

Aju Sacinandana Nava Abhiseka

Aju Vipine Yaota Kana

Ancare Mukha Sasi Goya

Bajata Ghana Ghana Venu

Bhala Nace Gauranga Ananda Sindhu

Bhule Bhule Re Donhara Rupe

Campaka Dama Heri Murachi Rahu Madhava

Catura Siromani Kana

Cikana Kala Galaya Mala

Dekha Radha Madhava Meli

Dekhalu Gaurangacandra Vibhora

Dhala Dhala Kanca Angera Labhani

Dhani Dhani Aparupa Rasa Bihari

Duhu Jana Aola Kunjaka Maha

E Dhani Ancare Badana Jhampana

E Dhani Mohe Na Karu Aru Chanda

Ei Ta Vrndavana Pathe

Gaganahi Nimagana Dinamani Kanti

Gahana Birahaka Lagi

Girivara Kandare Sundara Syama

Go Rakha Jagai Singa Dhvani

Gotha Bijayi Braja Raja Kisora

Guru Duru Banca Ujorala Canda

Guru Jana Nayana Bidhuntuda

Hari Hari Kahe Sikhala Parakara

Heraite Syamara Canda

Iha Madhu Yamini Maha

Jaya Jaga Tarana Karana Dhama

Jaya Jaya Jaga Jana Locana Phanda

Jaya Jaya Sri Sri Nivasa Guna Dhama

Jaya Jaya Yadu Kula Jalanidhi Candra

Jaya Re Jaya Re Jaya Thakura Narottama

Jaya Sacinandana Tribhuvana Vandana

Job Koru Kheli Ali Saiya Bala

Kaliya Damana Dina Naha

Kanane Sabahu Kusuma Parakasa

Kancana Yuthi Kusuma Lai Gori

Kanu Katha Suni Gadagada Bhasa

Khelata Phagu Vrndavana Candra

Ki Ye Suni Sudhamaya Muralira Rava

Kunda Kusume Karu

Madhava Dhairaya Na Kara Gamane

Madhava Ki Kahaba Daiba Bipaka

Madhava No Abicara Kula Rama

Madhava Tohe Ki Sikhayaba Ana

Mandira Bahira Kathina Kapata

Marakata Darapana Barana Ujora

Maribo Maribo Sakhi Niscaya Maribo (II)

Mudita Nayane Hiya Bhuja Yuga Capi

Nahi Uthala Donhe Kunthaka Tira

Nanda Nandana Candra Candana

Nanda Nandana Sange Sohana

Nava Ghana Kanana

Nilacale Banakacala Gora

Pekhalu Gauracandra Nata Raja

Piriti Murati Adhideva

Prana Priya Dukha Suni Saci Mukhi

Prema Aguni Manahi Guni Guni

Rai He Aba Tejaha Mana

Rasabati Radha Rasamayi Kana

Rtu Pati Biharati Nagara Syama

Sajala Jalada Anga Manohara

Sajali Syama Vinodini Radhe

Sajani Aba Ki Korobi Upadesa

Sajani Eta Dina Bangala Dwandwa

Sajani Kanu Se Baraja Bhujanga

Sajani Ko Kahe Kama Ananga

Sajani Pekhalu Baraja Kisora

Sajani Yaite Pekhalu Kana

Sakhi Gana Meli Ye Karala

Sarada Canda Pavana Manda

Saye Kiba Sei Nayana Cahani

So Bahu Ballabha Sahaje-i Bhora

Suna Suna E Sakhi Nivedana Toya

Suna Vrsabhanu Nandini Rai

Sundara Syamara Anga

Sundari Aparupa Dekhala Aja

Sundari Hari Abhisarika Lagi

Sundari Sambaru Kutila Kanthaka

Sundari Tuhu Badi Hrdaya Pasana

Sundari Turitahim Karaha Payana

Sundari Tuya Lagi Sambadala Kana

Sundarim Madhavam Avakalayalam

Sundarim Pasya Milati Vanamali

Syama Abhisare Calali Sundari Dhani

Syama Sundara Sugada Sekhara

Tanha Karala Aparupa Jala Keli

Tanu Tanu Milane Upajala

Taru Taru Nava Kisalaya Bana

Vande Girivara Dhara Pada Kamalam

Vipinahi Keli Kayala Duhu Meli

Vipine Milala Gopa Nari

Yanhi Yanhi Nikasai Tanu Tanu Jyoti

Ye Dige Pasari Ankhi Dekhi Syama Raya

  

UPDATED: October 15, 2015