http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001 www.kksongs.org


Home Music Center Ragamala

Index of Ragas

 

Abhogi

Adana

Ahir Bhairava

Ahir Lalita

Alankarapriya

Anandi (see Nanda)

Asavari

Bagesri

Bahar

Bairagi

Bangala

Basanta

Basanta Mukhari

Bhairava

Bhairavi

Bhankara

Bhatiyara

Bhimphalasi

Bhinna Sadja (see Kausikdhwani)

Bhupa Kalyana (see Suddha Kalyana)

Bhupala Todi

Bhupali

Bihag

Bilas-Khani Todi

Bilavala

Candani Kedar

Candrakauns

Carukesi

Chaya Nat

Darbari Kanhada

Des

Desakara

Desi

Dhani

Durga

Gaura Malhara

Gaura Saranga

Gaurakha Kalyana

Gujari Todi

Gunakri

Hamir

Hamsadhwani

Hemanta

Hindol

Hindoli (see Kaushikdhwani)

Janasam-mohini (see Subha Kalyana)

Jaunpuri

Jaya Jayanti

Jhinjhoti

Jogiya

Kafi

Kalavati

Katyayani

Kaushikdhwani

Kedar

Khamaja

Kirvani

Lalita

Madhuvanti

Madhyamad Saranga

Malgunji

Malhara

Malkauns

Mand

Maru Bihaga

Marwa

Megha

Misra Gara

Multani

Namo Narayani

Nanda

Nata Bhairava

Pahadi

Patdipa

Pilu

Puriya

Puriya Dhanasri

Puriya Kalyan

Purvi

Ramakali

Ragesri

Sankara

Sivaranjani

Sohini

Sri

Subha Kalyana

Suddha Kalyana

Suddha Saranga

Syama Kalyana

Tilaka Kamod

Tilanga

Todi

Vibhasa

Vrndavani Saranga

Yaman

Yaman Kalyana

 

UPDATED: August 19, 2015

1