Krsna Kirtana Songs est. 2001 www.kksongs.org


Home Song Lyrics J

Song Name: Jhulan Calo Hindolana Vrsabhanu Nandini

Official Name: None

Author: Traditional

Book Name: None

Language: Braja Bhasa

 

LYRICS:

(refrain)

jhulan calo hindolana vrsabhanu nandini

 

(1)

savan ki pida ayi nava bhor ghata chayi

le manjari lagawe parabunda mandini

 

(2)

sundara kadamba ki dari jhula padyo hai pyari

dekho umar kisori sab dukha nikandani

 

(3)

pahero suranga sari mano vinaya hamari

mukha candra ki ujiyari mrgubhasa nandini

 

TRANSLATION

No Translation available for this song!

 

REMARKS/EXTRA INFORMATION:

No Extra Information available for this song!

 

UPDATED: June 27, 2009