http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                     www.kksongs.org


Home Song Lyrics

Index of Song Titles starting with A

 

A Orillas Del Kalindi Canta Melodioso

A Orillas Del Yamuna

Ab Ki Teka Hamari

Ab To Hari Nama Dhun Lo Lagi

Abanika Majhe Dekha Dona Bhai

Abara Bali Ye Suna Parama Vacana

Abara Parama Jnana Baliba Tomare

Abhaya Sattva Samsiddhi Jnane Avasthan

Abhayam Sattva Samsuddhir

Abhira Palli Pati Putra Kanya

Acyutam Kesavam Rama Narayanam

Adha Adha Anga Milala Radha Kanu

Adharam Madhuram

Adore Adore Ye All The Happy Day Blessed

Adore Thy Feet My Master

Adoro A Krsna El Hijo De Nanda

Adrsya Tarnakanvesin

Adurvidha Vidagdhataspada

Adya Samastam Sa Phalam Jatam

Adya Svo Gamana Vyaja

Agam Agocara Gora Akhil

Aganita Guna Gana Bhusita Rama

Agata Munigana Samstuta Rama

Agharir Atha Sabhyaih

Agre Ek Nivedana Kori

Agre Kurunam Atha

Aha Ki Dekhi Go

Aha Mari Mari Dekha Ankhi Bhari

Aham Mama Sabda Arthe

Ahar Viraha Santapta Gopi Gita

Aho Me Moha Vitatim

Aho Pasyatha Citram Gokula Raji

Ahovalam Narasimham Gatva

Aichana Bacana Kahala

Aisi Krpa Karo Sri Radhe

Aisi Lagi Lagan

Aiso He Haruya Syama Kheliye

Aja Aja Re Kanhai Teri Yad Aye

Aja Meri Angana Men Ao Nanda Lala Cale

Aja Viraja Me Hori Re Rasiya

Aji Lalita Hindola Majha

Aji Rasa Badara Nice

Aju Goracanda Gana Saha Gopavese

Aju Ki Ananda Viyanidhi

Aju Kunje Radha Madhava Jhulari

Aju Nava Syama Vinodini

Aju Purnima Saja Samaye

Aju Sacinandana Nava Abhiseka

Aju Vipine Yaota Kana

Akrodha Paramananda Nityananda Ray

Akrura Varnitasesa Kamsa

Akula Ganger Naiya

Alam Dipavalyam Vipula Rati

Alas For Those Who Spend Their Days

Ali Mhane Lage Vrndavana Niko

All Glories to the Chanting of Sri Krsna’s Holy Names

Amar Bolite Prabhu

Amar Emon Bhagya Kota Dine Ha’be

Amar Jivan

Amar Nitai Mile Na

Amar Saman Hina Nahi E Samsare

Amate Asakta Haye Yogera Sadhan

Ambudanjanendra Nila Nindi

Ami Aparadhi Jana

Ami Ati Dinamati, Vraje Kunje Nibasati

Ami Ati Pamara Durjana

Ami Jamuna Puline

Ami Nara Pasu Pray

Ami Opar Hoy Boseyachi Ohe Doyamoy

Ami Sei Dusta Mati

Ami To Cancala-Mati

Ami To Swananda Sukada Vasi

Ami To’ Durjana Ati Sada Duracar

Ami Tomar Duhkher Duhkhi Sukher Sukhi

Ana Katha Ana Vyatha

Ana Katha Na Bolibo Ana Katha Na Sunibo

Anadi Karama Phale

Ananda Kanda Nitai Canda

Anaradhya Radha Padambhoja

Anasrita Karma Phal Sei Mukhya Hay

Anasritah Karma Phalam Karyam

Ancare Mukha Sasi Goya

Anga Syamalima Chatabhir Abhito

Anga Upanga Astra Parsada

Aniruddha Bandha Visayanusandha

Anita Kamsa Santrasa Prosita Jnati

Ankhiyan Hari Darasana Ki Pyasi

Antara Mandire Jago Jago

Antare Nitai Bahire Nitai

Anugraha Kari More Sunaile

Anupama Madhuri Jodi Hamare Syama Syama Ki

Anya Abhilasa Chadi Jnana Karma Parihari

Anya Asa Nahi Jar Tava Pada Padma Tar

Aota Mori Galiyana Mein Giridhari

Apani Acari Prabhu Jivere Sikhay

Aparadha Phale Mama

Aparupa Gaura Biraja

Apurva Vaisnava Tattva

Ar Ke Bajabe Bamsi Syama

Ar Keno Maya Jale

Ar Ki Emana Dasa Haba

Ar Koto Kal

Arati Ati Pavana Purana Ki

Arati Karo Braja Nari

Are Bhai Bhaja Mora Gauranga

Are Bhai Nitai Amar Doyara Avadi

Arista Trasitasesa Vrajasvasaka

Artha Hina Dekhi More Chedeche Sabai

Arthera Sancaye

Aruna Kamala Dale

Asalo Kotha Bolte Ki Tomar

Asraya Koriya Bando Sri Guru Carana

Asrayami Sri Srivasam Tam Adyam

Astame Sarvabhaumas Tvam

Asye Hasyam Tatra

Ataeva Tara Nahe Nirjana Bhajana

Ati Ciram Ajani Rajani Ati Kali

Atma Nivedana Tuwa Pade Kori

Atma Samarpane Gela Abhiman

Atmiya Sabai Bhai Atmara Sambandhe

Atraiva Tattva Vijnanam

Atraiva Vraja Bhavanam

Atyanta Sangrahe Yara Sada

Atyucca Gopika Duhkha

Autthanikotsavambabhisikta

Avaga Nene Manave Sakala Cintaya

Avajnaya Bhartur Maha Ghora Dandam

Avatara Sara Gora Avatara

Aviksatmesvari Kascid Vrndavana

Avinayam Apanaya Visno

Avirata Rati Bandhu Smerata

Aviveka Rupa Ghana

 

UPDATED: July 7, 2018