http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics

Index of Song Titles starting with D

 

Dadhi Nirmanthanarambhi

Dana Pratigraha Mitho

Dandaka Vana Jana Pavana Rama

Dara Putra Nija Deho Kutumba

Dari Mathani Dadhi Me Kisine

Darsana Aslesanvita

Dasa Gadadhara Prana Gora

Davanala Sama Samsara Dahane

Deharbudani Bhagavan

Dehatma Buddhi Yar Sei Jada Deha

Dekha Dekha Aparupa Gaura Vilasa

Dekha Dekha Aparupa Gauranga Vilasa

Dekha Radha Madhava Meli

Dekhalu Gaurangacandra Vibhora

Dekhite Dekhite

Dekhiya Arjune Sei Asrujale

Dekho Mana Brate Jena Na Hao Acchanna

Dekho Sakhi Jhulata Yugala Kisora

Dekho Sakhi Jhulato Radha Syama

Derdime Deva Eyler Gülde

Despierta Alma Dormida Despierta

Deva Deva Jagannatha Prapannarti

Deva Hare Bhava Karunya Sali

Deva Siddha Mukta Yukta

Devadi Deva Gauracandra Gauridasa Mandire

Devata Karya Siddhy-Artham

Devi Suresvari Bhagavati Gange

Devi Tvam Visnu Mayapi (Subhadra Stuti)

Dhala Dhala Kanca Angera Labhani

Dhana Jana Deha Geha Krsne Samarpana

Dhana Mor Nityananda

Dhani Dhani Aparupa Rasa Bihari

Dhanya Dhanya Vraja Vadhu Dhenu

Dharma Nista Nahi Mor

Dharma Pathe Thaki Koro

Dharmaksetre Kuruksetre Haiya Ekatra

Dharmaksetre Kuruksetre Samaveta Yuyutsavah

Dhule Dhule Goracanda

Dhyayami Narasimhakyam

Diksa Guru Krpa Kori Mantra Upadesa

Dina Mani Na Udite Mile

Dinana Duhkha Harata Deva

Disi Disi Racayantim Sancayan (Sri Radhastakam)

Do You Know Who Is The First

Dónde Está Mi Acharya Thakura

Doya Koro More Nitai

Doyal Nitai Caitanya

Drstarjuna Taru Dvandva

Duhkher Sagore

Duhu Jana Aola Kunjaka Maha

Dulce Canta Gauranga

Dün Gece Bir Rüya Gördüm

Dur Nagari Badi Dur Nagari

Durbuddhi Supta Pinahi

Durlabha Manava Janma

Dusta Mana

Duti Vidurya Komala Kathanam

Dvivida Duranta Caritra

 

UPDATED: June 4, 2017