http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics

Index of Song Titles starting with J

 

Jab Murali Apane Adhare Dhari

Jaga Men Sundar Hai Do Nam

Jagabandhu He Gosain

Jagannatha He Kichi Magun Nahin Mun Tote

Jagater Bastu Jata

Jagie Vrajaraja Kunvara

Jago Mohana Pyare Tore Savare

Jala Kamala Chandi Jane Bala

Jala Kridatikusala Sva Malali

Jambunadosnisa Viraji Mukta

Janama Saphala Tara Krsna Darasana Yara

Janitendra Rusam Sakra Mada

Janu Lambita Bahu Jugala

Japo Re Rama Nama Sukhadai

Jar Mukhe Bhai Hari Kotha Nai

Jarasutanubandhana Ksitisa

Jasoda Hari Palne Jhulavai

Jaya Bhagavata Srestha Sri Narada

Jaya Danapati Dhyata Maha Mahima

Jaya Godruma Pati Gora

Jaya Gokula Samtrasi Kesi

Jaya Gopi Gananvista Vrksa Samprsta

Jaya Guru Maharaja Karuna Sagara

Jaya Guru Maharaja Yati Rajesvara

Jaya Hari Jaya Hari Jaya Jaya Hari

Jaya Jaga Tarana Karana Dhama

Jaya Jaya Advaita Acarya Doyamoy

Jaya Jaya Ballava Raja Kumara

Jaya Jaya Bhanusuta Tata Ranga

Jaya Jaya Gauracander Aratiko Sobha (Sri Gaura Arotik)

Jaya Jaya Girirajer Arati Visala

Jaya Jaya Girirajer Aratiko Sobha

Jaya Jaya Goracanda Kalusa Binasa

Jaya Jaya Gurudeva Sri Bhakti Prajnana

Jaya Jaya Gurudever Arati Ujjvala

Jaya Jaya Hari Nam

Jaya Jaya Jaga Jana Locana Phanda

Jaya Jaya Jagannatha Megha Syama Varna

Jaya Jaya Jagannatha Saci Ke Nandan

Jaya Jaya Jagannatha Sacira Nandan

Jaya Jaya Jaya Gunjavali Mandita

Jaya Jaya Kala Raba Nadiya Nagare

Jaya Jaya Madhava Vidhu Sangini Radhe

Jaya Jaya Mahaprabhu Jaya Gauracandra

Jaya Jaya Marakata Kandala Sundara

Jaya Jaya Nija Padambhoja Sat Prema Dayin

Jaya Jaya Nitai Gaura Avatara

Jaya Jaya Nityananda Advaita Gauranga

Jaya Jaya Nityananda Rohini Kumara

Jaya Jaya Nrsimha Sarvesa

Jaya Jaya Pandita Gosai

Jaya Jaya Prabhu Mora Thakura Haridasa

Jaya Jaya Prabhupadera Arati Nehari

Jaya Jaya Radha Ji Go Sarana

Jaya Jaya Radha Krsna Yugala Milan (I)

Jaya Jaya Radha Krsna Yugala Milan (II)

Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Syama

Jaya Jaya Radhe Krsna Govinda (I)

Jaya Jaya Radhe Krsna Govinda (II)

Jaya Jaya Sri Caitanya Patita Pavana

Jaya Jaya Sri Guru Prema Kalpa Taru

Jaya Jaya Sri Krsna Caitanya Nityananda

Jaya Jaya Sri Navadvipa Sudhakara Prabhu

Jaya Jaya Sri Sri Nivasa Guna Dhama

Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara

Jaya Jaya Yadu Kula Jalanidhi Candra

Jaya Krsna Jaya Krsna Krsna Jaya Krsna

Jaya Krta Mathura Pravesa

Jaya Madhava Madana Murari

Jaya Manjuli Kunja Nikunja Ki

Jaya Mora Prana Sanatana Rupa

Jaya Munjatavi Bhrasta Marga

Jaya Nanda Nandana Gopi Jana Vallabha

Jaya Nrsimha Sri Nrsimha (Sri Narasimhastottara Nama Stotram)

Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada

Jaya Radha Giri Vara Dhari

Jaya Radha Krsna Giti

Jaya Radha Madhava

Jaya Radha Rasa-bihari (Sri Radha Rasa-Bihari Arotik)

Jaya Radha Vallabha Jaya Radha Vinoda

Jaya Radhe Jaya Krsna Jaya Vrndavana (I)

Jaya Radhe Jaya Krsna Jaya Vrndavana (II)

Jaya Radhe Jaya Krsna Jaya Vrndavana (III)

Jaya Radhe Jaya Radhe Radhe Jaya Radhe

Jaya Radhe Sri Radhe Jaya Jaya

Jaya Re Jaya Re Jaya Gaura Sarasvati

Jaya Re Jaya Re Jaya Paramahamsa Mahasaya

Jaya Re Jaya Re Jaya Thakura Narottama

Jaya Re Jaya Re Mora Gauranga Ray

Jaya Saci Suta Gaura Hari

Jaya Sacinandana Sura Muni Vandana

Jaya Sacinandana Tribhuvana Vandana

Jaya Sri Mathura Natha Mathura Mangala Prabho

Jaya Sridama Subala Stoka Krsnaika Bandhava

Jaya Srila Maharaja Caranaravinda

Jaya Vasava Yagajna Pitr Prsta

Jaya Vatasura Dhvamsin

Jaya Yasoda Nandana Krsna Gopala Govinda

Jayadbhuta Maha Cesta

Jayakrura Ratharudha Gopi Rodana

Jayambikavana Prapta

Jayanga Gana Preksya

Jayore Sva Parisada Srila Swami Prabhupada

Je Anilo Prema Dhana Karuna Pracura

Jei Rati Janme Jar

Jhamajjham Iti Varsati

Jhulana Calo Hindolana Vrsabhanu Nandini

Jhulana Hoite Namila Turite

Jhulata Syama Gauri Bama

Jihva Tane Rasa Prati

Jiva Jago Jiva Jago

Jivana Samapt Kale Koribo Bhajana

Jive Krpa Korií Goloker Hari

Jivera Bhagye Abani Bihare

Jivera Bhagye Avani Aila Gaurahari

Jnana Svarupam Ca Harer Adhinam

Jnani Jnana Joge Koriya Jatane

Jo Tum Toro Piya

Jo Tum Toro Ram

Job Koru Kheli Ali Saiya Bala

Jyayasi Cet Karmanas Te Mata

 

UPDATED: July 30, 2016