http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics

Index of Song Titles starting with P

 

Palya Dasi Kori

Panca Sakhi Madhye Cara Nitya Siddha

Pantasman Puruha (Sri Nrsimha Nakha Stuti)

Para Karenge Naiya Re

Para Qué Seguir Hermano En Este Mundo Material

Param Bhuyah Pravaksyami

Parama Caitanya Hari

Parama Karuna

Paramananda He Madhava

Paramatman Vasudeva

Paramesvara Laksmisa

Paratattva Vicaksana Vyasa Adi Muni Gana

Pariksit Prsta Rasartha

Paritosita Gopavadhu

Paro Sakhi Jhulan Me Jhajaro

Partha Kratu Raja Pratha

Pasana Dhatu Mrd Daru Sikata

Pastime Paradise

Pasya Sakhi Jana So Yam Kasya

Pativrata Laksmidevi Pati Gata

Pauganda Khyata Kaumara

Paugandagama Gopala Vrnda

Payo Ji Maine Nama Ratana Dhana Payo

Pekhalu Gauracandra Anupama

Pekhalu Gauracandra Nata Raja

Phalguna Purnima Nisi

Phalguna Purnima Tithi Subhaga Sakali

Pick Up Pick Up Your Weapons O My Friends

Piriti Murati Adhideva

Pirti Saccidananda Rupavati Nari

Pita Varana Kali Pavana

Pitr Prag Janma Kathaka

Por Eso Krsna Vengo A Tus Pies

Prabhu He! Ei Bar Koroho Karuna

Prabhu Khel Nirale Karate Ho

Prabhu Tava Pada Yuge

Prabhuji Tuma Candana Ham Pani

Prabhur Vacana Takha Suniya

Pradatta Purva Svapadabja Sauhrda

Pradosa Samaye Srivasa Agane

Prahlada Samhladaka Bhakta Vatsala

Prakrtim Purusam Caiva Ksetram

Prakrtir Ar Purusa Ksetra

Pralaya Payodhi Jale (Sri Dasavatara Stotra)

Prana Priya Dukha Suni Saci Mukhi

Pranam Tomai Ghanasyam

Pranamaha Narayana Anadi Nidhan

Pranesvara! Nivedana Ei Jana Kore

Pranesvari! Ei Bara Karuna Koro More

Prapadya Vrndavana Madhyam

Prapance Poriya Agati

Prasida Bala Gopala

Prasida Bhartr Samruddha

Prasida He Sudamakhya

Prasida Me Payo Magna

Pratah Pita Pate Kucopari

Pratah Smarami Yuga Keli Rasabhisiktam

Pratar Bhojana Samyukta

Pratar Vanyasanakanksin

Pravesiya Antahpure Nari Gana

Pravrt Sri Bhusitaranya

Prema Aguni Manahi Guni Guni

Premaka Punjari Suna Guna Manjari

Preme Ghurnita Nayana Purnita

Premse Kaho Sri Krsna Caitanya

Priti Pravrt Samarambhe

Priya Sakhi! Keli Paricchada Punjam

Priye Svapne Drsta Saridina (Sri Svapna-vilasamrtastaka)

Pulake Carita Gaya Sukhe Gadagadi Yaya

Punah Pulina Samprapta Gopi

Purabe Bandhala Cuda Ebe Kesa Hina

Purna Cidananda Tumi

Purnima Pratipada Sandhi Samaya Pai

Purve Ami Balechilam Suryake Pratham

Putram Udaram Asuta Yasoda

 

UPDATED: January 19, 2017