http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics

Index of Song Titles starting with V

 

Vacanera Agocara

Vaco Vegam Manasah Krodhavegam

Vacya O Vacaka

Vaikuntha Hoite Srestha 

Vaisnava Jana To Tene Kahiye

Vaisnava Na Dekhiya Bole Vaisnava Niskriya

Vamsidhari Krsna Murari

Vana Bhuvi Ravaikanya Svaccha

Vande Girivara Dhara Pada Kamalam

Vande Krsna Nanda Kumara

Vande Visvambhara Pada Kamalam

Vande Vrndatavi

Vanyasrita Murarih Kanyah

Vapur Atula Tamala Sphita Bahuru

Varane Tarit

Varaya Madhava Muda

Varaya Turnam Imam

Vasatu Mano Mama Madana Gopale

Vasudeva Stutam Saksad

Vasudeva Sutam Devam

Vasudevoditopata Sanka

Veda Vidhi Anusare

Vedavani Karmakandi Samsara Asraye

Vibhavari Sesa Aloka Pravesa

Vibhavita Rati Jabe

Vidagdha Gopika Gadha

Vidhi Vakyamrtabdhinur

Vidyara Vilase Katainu Kala

Viharati Saha Radhikaya Rangi

Vilasati Dolopari Vanamali

Vimala Hema Jini Tanu Anupama Re

Vipina Bihara Koroto Nanda Nandana

Vipinahi Keli Kayala Duhu Meli

Vipine Milala Gopa Nari

Viracaya Mayi Dandam

Virahastakam (Srila Prabhupada’s Poem)

Virajar Pare Suddha Paravyoma Dhama

Visaya Basana Rupa Citter Bikar

Visaya Bimudha Ar Mayavadi

Visve Udita Nama Tapan

Voh Kala Ek Bansuri Vala

Vraja Jana Mana Sukha Kari

Vraja Madhura Madhuri Hrasita

Vraja Premda Luppe

Vrajadhiraja Nandanambudabha

Vrajanandakara Krida Manojna

Vraje Prasiddham Navanita

Vrajendra Nandana Bhaje Jei Jana

Vrndavana Dhame Ami Boseyachi Eka

Vrndavana Ramya Sthana

Vrndavana Tierra Adorada

Vrndavana Vasi Jata Vaisnavera Gana

Vrndavana Viharadyau (Sri Yugalastakam by Srila Madhavendra Puri)

Vrndavana Vilasini Radhe Radhe

Vrndavana Vilasini Rai Amader

Vrndavane Viharator Iha Keli Kunje

Vrsabha Danuja Nasan Narma

Vrsabhanu Pure Aji Ananda Badhai

Vrsabhanu Suta Carana Sevane

Vrttotphulla Visalaksam

Vyasena Vraja Lilayam Nitya Tattvam

 

UPDATED: June 4, 2017