Krsna Kirtana Songs est. 2001ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááá www.kksongs.org


Home Ó Song Lyrics Ó V

Song Name: Vrajadhiraja Nandanambudabha

Official Name: Yamunastakam

Author: Hita Harivamsa Goswami

Book Name: None

Language: Sanskrit

 

LYRICS:

(1)

vrajādhirāja-nandanāmbudābha-gātra-vandanā-

nulepa-gandha-vāhinīḿ bhavābdhi-bīja-dāhinīm

jagat-traye yaśasvinīḿ lasat-sudhī-payasvinīḿ

bhaje kalinda-nandinīḿ duranta-moha-ma˝jarīm

 

(2)

rasaika-sīma-rādhikā-padābja-bhakti-sādhikāḿ

tad-ańga-rāga-pi˝jara-prabhāta-pu˝ja-ma˝julām

svarociṣāti-ma˝julāḿ kṛtājanādhiga˝janāḿ

bhaje kalinda-nandinīḿ duranta-moha-ma˝jarīm

 

(3)

vrajendra-sūnu-rādhikā-hṛdi prapūrṇa-mānayor

mahā-rasābdhi-pūrayor ivātitīvra-vegataḥ

bahiḥ samucchalan-nava-pravāha-rūpiṇīm ahaḿ

bhaje kalinda-nandinīḿ duranta-moha-ma˝jarīm

 

(4)

vicitra-ratna-baddha-sat-taṭa-dvaya-śriyojjvalāḿ

vicitra-haḿsa-sārasādy-ananta-pakṣi-sańkulām

vicitra-haima-mekhalāḿ kṛtātidīna-pālanāḿ

bhaje kalinda-nandinīḿ duranta-moha-ma˝jarīm

 

(5)

vahantikāḿ priyāḿ harer mahā-kṛpā-svarūpiṇīḿ

viśuddha-bhaktim ujjvalāḿ pare rasātmikāḿ viduḥ

sudhā-srutiḿ tv alaukikīḿ pareśa-varṇa-rūpiṇīḿ

bhaje kalinda-nandinīḿ duranta-moha-ma˝jarīm

 

(6)

surendra-vṛnda-vandyayā rasād adhiṣṭhate vane

sadopalabdhi-mādhavādbhutauka-sad-rasonmadām

atīva vihvalām ivoccalat-tarańga-dor-latāḿ

bhaje kalinda-nandinīḿ duranta-moha-ma˝jarīm

 

(7)

praphulla-pańkajānanāḿ lasan-navotpalekṣaṇāḿ

rathāńga-nāma-yugmaka-stanīm udāra-haḿsakām

nitamba-cāru-rodhasaḿ hareḥ priyāḿ rasojjvalāḿ

bhaje kalinda-nandinīḿ duranta-moha-ma˝jarīm

 

(8)

samasta-veda-mastakair agamya-vaibhavāḿ sadā

mahā-munīndra-nāradādibhiḥ sadaiva bhāvitām

atulya-pāmarair api śritāḿ pumartha-sāradāḿ

bhaje kalinda-nandinīḿ duranta-moha-ma˝jarīm

 

(9)

ya etad aṣṭakaḿ budhas trikālam ādritaḥ paṭhet

kalinda-nandinīḿ hṛdā vicintya viśva-vanditām

ihaiva rādhikā-pateḥ padābja-bhaktim uttamām

avāpya sa dhruvaḿ bhavet paratra tuṣṭayānugaḥ

 

TRANSLATION

No Extra Information available for this song!

 

REMARKS/EXTRA INFORMATION:

This song is popularized in the album ôDasi: Prayers by Womenö by Karnamrita Devi Dasi.

 

UPDATED: July 4, 2009