http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics K

Song Name: Kadacit Kalindi Tata Vipina

Official Name: Jagannathastakam

Author: Adi Sankaracarya

Book Name: None

Language: Sanskrit

Presented in: Bengali

 

A

 

LYRICS:

()

কদাচিৎ কালিন্দীতট বিপিন সঙ্গীতক রবো

মুদাভীরী নারী বদন কমলাস্বাদ মধুপঃ

রমা শম্ভু ব্রহ্মামরপতি গণেশার্চিতপদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে

 

()

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপচ্ছং কটীতটে

দুকুলং নেত্রান্তে সহচর কটাক্ষং বিদধতে

সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবন বসতি লীলা পরিচয়ো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে

 

()

মহাম্ভোধেস্তীরে কনক রুচিরে নীলশিখরে

বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ বলভদ্রেণ বলিনা

সুভদ্রা মধ্যস্থঃ সকল সুর সেবাবসরদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে

 

()

কৃপা পারাবারঃ সজল জলদ শ্রেণিরুচিরো

রমা বাণী রামঃ স্ফুরদমল পঙ্কেরুহ মুখঃ

সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা গীতচরিতো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে

 

()

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত ভূদেব পটলৈঃ

স্তুতি প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ

দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল জগতাং সিন্ধু সূতয়ো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে

 

()

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয় দলোৎফুল্ল নয়নো

নিবাসী নীলাদ্রো নিহিত চরণোঽন্ত শিরসী

রসানন্দী রাসা সরস বপুরালিঙ্গন সুখো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে

 

()

বৈ যাচে রাজ্যং কনক মাণিক্য বিভবং

যাচেঽহং রম্যাং সকলং জন কাম্যাং বরবধূম্

সদা কালে কালে প্রমথ পতিনা গীত চরিতো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে

 

()

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে

হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে

অহো দীনেঽনাথে নিহিতচরণো নিশ্চিন্তমিদং

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে

 

()

জগন্নাথাষ্টকং পুন্যং যঃ পঠেত্প্রয়তঃ শুচিঃ

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং গচ্ছতি

 

UPDATED: January 24, 2018