http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home  Song Lyrics  N

Song Name: Namaste Narasimhaya

Official Name: Nrsimha Pranama

Author: Vyasadeva

Book Name: Nrsimha Purana

Language: Sanskrit

 

A

 

LYRICS:

()

नमस्ते नरसिंहाय

प्रह्लादाह्लाद-दायिने

हिरण्यकशिपोर्वक्षः-

शिला-टङ्क-नखालये

 

()

इतो नृसिंहः परतो नृसिंहो

यतो यतो यामि ततो नृसिंहः

बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंहो

नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये

 

()

(श्री दशावतार-स्तोत्र श्लोक )

तव करकमलवरे नखमद्भुत-शृङ्गं

दलितहिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम्

केशव धृतनरहरिरूप जय जगदीश हरे

 

UPDATED: October 6, 2015