Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                      www.kksongs.org


Home ŕ Song Lyrics ŕ K

Song Name: Kada Bus Sakyki Ta Diena Mano

Official Name: None

Author: Anonymous

Book Name: None

Language: Lithuanian

 

LYRICS:

(1)

kada bus sakyki ta diena mano

(mano) įžeidimai liausis, tyrai namai skonis

malonės galia bus širdyje pažadintas

 

(2)

žolės lapelį žemesniu, kada save laikysiu

tolererancijos savybė širdin ateis

visus gerbdamas, savim nesididžiuosiu

paragausiu namos nektaro esmės

 

(3)

turto, pasekėjų ir poezijos gražuolių

sakysiu, nereikia, kūno laimę duodančių

gyvenimas po gyvenimo duoki, o Gaurahari!

bepriežastinę bhakti lotuso pėdoms tavosioms

 

(4)

(kada) atliekant Šri Krišnos vardo kartojimą

pašiurpęs kūnas stringantys žodžiai

išbalimas ir ekstatinis drebulys bus atsiradę

be perstojo akių liesis ašarų upeliai

 

(5)

kada Navadvipoje, Suradhuni krante

Gaura Nitjananda šauksiu be dvylipumo

šokdamas dainuodamas lakstysiu

beprotis lyg, metęs atsižvelgimąaplinką]

 

(6)

kada Nitjananda, man bus maloningas

išleis mane juslinio tenkinimosi iliuzijos

suteikęs man savo lotuso pėdų šešėlį

namos turgun duos leidimą

 

(7)

pirksiu, grobsiu hari namos nektarą

nama rasos apsvaigintas tapsiu apstulbęs

rasą ragaujančių pėdas liesdamas

skęsiu rasoje nuolat

 

(8)

kada džyvoms užuojautos bus prabudimas

savo laimę pamiršęs minkšta širdimi

Bhaktivinoda maldaudamas

Šri įsakymą šventą išeis propaguoti

 

TRANSLATION

1) When, O when, will that day be mine? When will you give me your blessings, erase all my offences and give my heart a taste [ruci] for chanting the Holy Name in purity?

 

2) When will I taste the essence of the Holy Name, feeling myself to be lower than the grass, my heart filled with tolerance? When will I give respect to all others and be free from desire for respect from them?

 

3) When will I cry out that I have no longer any desire for wealth and followers, poetry and beautiful women, all of which are meant just for bodily pleasure? O Gaura Hari! Give me causeless devotional service [bhakti] to your lotus feet, birth after birth.

 

4) When will my body be covered with goose bumps and my voice broken with emotion as I pronounce Krishna's name? When will my body change colour and my eyes flow with endless tears as I chant?

 

5) When will I give up all thought of the world and society to run like a madman along the banks of the Ganges in Navadvipa, singing and danvcing and sincerely calling out the names of Gaura and Nityananda?

 

6) When will Nityananda Prabhu be merciful to me and deliver me from the enchantment [maya] of the sense objects? When will he give me the shade of his lotus feet and the right to enter the market place [nama-hatta] of the Holy Name?

 

7) When will I buy, borrow or steal the ecstasies of the Holy Name? When will I lose myself in the intoxication of the Holy Name? When will I immerse myself in the nectar of the Holy Name after grasping the feet of a saint who constantly relishes the flavours [rasa] of devotion?

 

8) When will I feel compassion for all living beings [jibas]? When will I forget my own pleasure in genuine humility? And when will I, Bhaktivinode, meekly go from door to door, preaching your message of love?

 

REMARKS/EXTRA INFORMATION:

This is the Lithuanian translation of the song “Kabe Ha’be Bolo.”

 

UPDATED: June 27, 2009