http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home  Song Lyrics  B

Song Name: Boro Krpa Koile Krsna

Official Name: Markine Bhagavata-Dharma

Author: A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Book Name: Jaladuta Diary 1965

Language: Bengali

 

A

 

()

বড়-কৃপা কৈলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি

কি লাগিয়ানিলে হেথা কর এবে গতি

 

()

আছে কিছু কার্য়্য তব এই অনুমানে

নহে ক্যানো আনিবেন এই উগ্র-স্থানে

 

()

রজস তমো গুণে এরা সবাই আচ্ছন্ন

বাসুদেব-কথা রুচি নহে সে প্রসন্ন

 

()

তবে যদি তব কৃপা হয় অহৈতুকী

সকল- সম্ভব হোয় তুমি সে কৌতুকী

 

()

কি ভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রস

এত কৃপা কর প্রভু করি নিজ-বশ

 

()

তোমার ইচ্ছায় সব হয় মায়া-বশ

তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ

 

()

তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের উদ্ধার

বুঝিবে নিশ্চৈ তবে কথা সে তোমার

 

()

ভাগবতের কথা সে তব অবতার

ধীর হৈয়া শুনে যদি কানে বার বার

 

()

শ্রুণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ

পুন্য়শ্রবণকীর্তনঃ

হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি

বিধুনোতি সুহৃত্সতাম্

 

নষ্টপ্রাযেষ্বভদ্রেষু

নিত্যং ভাগবতসেবযা

ভগবত্যুত্তমশ্লোকে

ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী

 

তদা রজস্তমোভাবাঃ

কামলোভাদযশ্চ যে

চেত এতৈরনাবিদ্ধং

স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি

 

এবং প্রসন্নমনসো

ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ

ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং

মুক্তসঙ্গস্য জায়তে

 

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্

ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি

দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে

 

(১০)

রজস তমো হতে তবে পাইবে নিস্তার

হৃদয়ের অভদ্র সতে ঘুচিবে তাহার

 

(১১)

কি রে বুঝাব কথা বড় সেই চাহি

ক্ষুদ্র আমি দীন হীন কোনো শক্তি নাহি

 

(১২)

অথচ এনেছো প্রভু কথা বলিবারে

যে তোমার ইচ্ছা প্রভু কর এই বারে

 

(১৩)

অখিল জগত-গুরু! বচন সে আমার

অলঙ্কৃত করিবার ক্ষমতা তোমার

 

(১৪)

তব কৃপা লে মোর কথা শুদ্ধ হবে

শুনিয়া সবার শোক দুঃখ যে ঘুচিবে

 

(১৫)

আনিয়াছো যদি প্রভু আমারে নাচাতে

নাচাও নাচাও প্রভু নাচাও সে-মতে

কাষ্ঠের পুত্তলি যথা নাচাও সে-মতে

 

(১৬)

ভক্তি নাই বেদ নাই নামে খুব দর

"ভক্তিবেদান্ত" নাম এবে সার্থ্থক কর

 

UPDATED: September 28, 2015