http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics K

Song Name: Krišnos Garsioje Kirtanoje Dainavime

Official Name: Sad

Author: Anonymous

Book Name: None

Language: Lithuanian

 

http://kksongs.org/images/india.png

http://kksongs.org/images/span.png

 

LYRICS:

(1)

Krišnos garsioje kirtanoje, dainavime, šokyje pasinėrę, premos nektaro vandenynai

dhiroms ir adhiroms žmonėms brangūs, brangūs savo veikla visiems, nepavydūs, garbintini

Šri Čaitanjos malonę turintys pasaulyje, pasaulio naštą išsklaidantys

garbinu Rūpą, Sanataną, Raghu du, Šri Džyvą, Gopalą

 

(2)

įvairių šastrų išnagrinėjimo unikalūs žinovai, amžinos dharmos įtvirtintojai

visų žmonių gerovei veikiantys, trijuose pasauliuose gerbtini, prieglobstį priimti verti

Radhos ir Krišnos pėdų lotuso tarnystės palaimoje apsvaigę kaip bitės

garbinu Rūpą, Sanataną, Raghu du, Šri Džyvą, Gopalą

 

(3)

Šri Gaurangos savybių apibūdinimams tikėjimo pilnatve apdovanoti

nuodėmių kančias pašalinantys įkūnytųjų, apie Govindą dainomis nektaro

palaimos vandenyno plėtimo unikalūs žinovai, iš vienovės gelbėtojai

garbinu Rūpą, Sanataną, Raghu du, Šri Džyvą, Gopalą

 

(4)

atmetę greitai visą ratą viešpačių turtingųjų, visada menką kaip

tapę suvargusių žmonių globėjais, iš malonės kaupinas ir suplyšusius apdangalus priėmę

gopių bhavos rasos nektaro vandenyno vilnyse ir bangose pasinėrę nuolat vėl ir vėl

garbinu Rūpą, Sanataną, Raghu du, Šri Džyvą, Gopalą

 

(5)

čiulbėjimu gegučių, gulbių ir gervių pulkų su povais nenustygstančiais

įvairiausių brangakmenių apkabintomis šaknimis medžiais, puošnumu apdovanotoje Vrindavanoje

Radhą Krišną dieną naktį garbinantys, džyvoms aukščiausią tikslą suteikiantys, jie su didžiu džiugesiu

garbinu Rūpą, Sanataną, Raghu du, Šri Džyvą, Gopalą

 

(6)

skaičiuotinai, nama, dainos, nusilenkimai, laiką leisdavo taip darydami

miegą, valgymą, poilsį ir kita nugalėję, ir be galo varganais save laikydami taip pat jie

Radhos ir Krišnos savybių prisiminimo saldumo palaimos užburti

garbinu Rūpą, Sanataną, Raghu du, Šri Džyvą, Gopalą

 

(7)

Radha kundos krante, Kalindos dukros krante ir Vamšivatoje

premos pamišimo galios nesuskaičiuojamų ekstatinių požymių pagauti bepročiai visada

dainuojantys ir kartais Hari savybių puikių ekstazės užvaldyti su didžiu džiugesiu

garbinu Rūpą, Sanataną, Raghu du, Šri Džyvą, Gopalą

 

(8)

O Radhe, O Vradžos Karaliene! ir Lalita! O Nandos Sūnau! Kur

Po Šri Govardhanos kalpa medžiais, Kalindi miške, kur

šaukiantys taip visur Vradžoje, sielvarto didžiai kamuojami

garbinu Rūpą, Sanataną, Raghu du, Šri Džyvą, Gopalą

 

TRANSLATION

1) I offer my respectful obeisances unto the six Gosvamis, namely Sri Rupa Gosvami, Sri Sanatana Gosvami, Sri Raghunatha Bhatta Gosvami, Sri Raghunatha dasa Gosvami, Sri Jiva Gosvami, and Sri Gopala Bhatta Gosvami, who are always engaged in chanting the holy name of Krsna and dancing. They are just like the ocean of love of God, and they are popular both with the gentle and with the ruffians, because they are not envious of anyone. Whatever they do, they are all-pleasing to everyone, and they are fully blessed by Lord Caitanya. Thus they are engaged in missionary activities meant to deliver all the conditioned souls in the material universe.

 

2) I offer my respectful obeisances unto the six Gosvamis, namely Sri Rupa Gosvami, Sri Sanatana Gosvami, Sri Raghunatha Bhatta Gosvami, Sri Raghunatha dasa Gosvami, Sri Jiva Gosvami, and Sri Gopala Bhatta Gosvami, who are very expert in scrutinizingly studying all the revealed scriptures with the aim of establishing eternal religious principles for the benefit of all human beings. Thus they are honored all over the three worlds and they are worth taking shelter of because they are absorbed in the mood of the gopis and are engaged in the transcendental loving service of Radha and Krsna.

 

3) I offer my respectful obeisances unto the six Gosvamis, namely Sri Rupa Gosvami, Sri Sanatana Gosvami, Sri Raghunatha Bhatta Gosvami, Sri Raghunatha dasa Gosvami, Sri Jiva Gosvami, and Sri Gopala Bhatta Gosvami, who are very much enriched in understanding of Lord Caitanya and who are thus expert in narrating His transcendental qualities. They can purify all conditioned souls from the reactions of their sinful activities by pouring upon them transcendental songs about Govinda. As such, they are very expert in increasing the limits of the ocean of transcendental bliss, and they are the saviors of the living entities from the devouring mouth of liberation.

 

4) I offer my respectful obeisances unto the six Gosvamis, namely Sri Rupa Gosvami, Sri Sanatana Gosvami, Sri Raghunatha Bhatta Gosvami, Sri Raghunatha dasa Gosvami, Sri Jiva Gosvami, and Sri Gopala Bhatta Gosvami, who kicked off all association of aristocracy as insignificant. In order to deliver the poor conditioned souls, they accepted loincloths, treating themselves as mendicants, but they are always merged in the ecstatic ocean of the gopis' love for Krsna and bathe always and repeatedly in the waves of that ocean.

 

5) I offer my respectful obeisances unto the six Gosvamis, namely Sri Rupa Gosvami, Sri Sanatana Gosvami, Sri Raghunatha Bhatta Gosvami, Sri Raghunatha dasa Gosvami, Sri Jiva Gosvami, and Sri Gopala Bhatta Gosvami, who were always engaged in worshiping Radha-Krsna in the transcendental land of Vrndavana where there are beautiful trees full of fruits and flowers which have under their roots all valuable jewels. The Gosvamis are perfectly competent to bestow upon the living entities the greatest boon of the goal of life.

 

6) I offer my respectful obeisances unto the six Gosvamis, namely Sri Rupa Gosvami, Sri Sanatana Gosvami, Sri Raghunatha Bhatta Gosvami, Sri Raghunatha dasa Gosvami, Sri Jiva Gosvami, and Sri Gopala Bhatta Gosvami, who were engaged in chanting the holy names of the Lord and bowing down in a scheduled measurement. In this way they utilized their valuable lives and in executing these devotional activities they conquered over eating and sleeping and were always meek and humble enchanted by remembering the transcendental qualities of the Lord.

 

7) I offer my respectful obeisances unto the six Gosvamis, namely Sri Rupa Gosvami, Sri Sanatana Gosvami, Sri Raghunatha Bhatta Gosvami, Sri Raghunatha dasa Gosvami, Sri Jiva Gosvami, and Sri Gopala Bhatta Gosvami, who were sometimes on the bank of the Radha-kunda lake or the shores of the Yamuna and sometimes at Vamsivata. There they appeared just like madmen in the full ecstasy of love for Krsna, exhibiting different transcendental symptoms in their bodies, and they were merged in the ecstasy of Krsna consciousness.

 

8) I offer my respectful obeisances unto the six Gosvamis, namely Sri Rupa Gosvami, Sri Sanatana Gosvami, Sri Raghunatha Bhatta Gosvami, Sri Raghunatha dasa Gosvami, Sri Jiva Gosvami, and Sri Gopala Bhatta Gosvami, who were chanting very loudly everywhere in Vrndavana, shouting, "Queen of Vrndavana, Radharani! O Lalita! O son of Nanda Maharaja! Where are you all now? Are you just on the hill of Govardhana, or are you under the trees on the bank of the Yamuna? Where are you?" These were their moods in executing Krsna consciousness.

 

REMARKS/EXTRA INFORMATION:

This is a Lithuanian translation of the song “Krsnotkirtana Gana Nartana (Sri Sadgosvamyastakam).”

 

UPDATED: November 1, 2015