Krsna Kirtana Songs est. 2001 www.kksongs.org


Home Song Lyrics A

Song Name: Anugraha Kari More Sunaile

Official Name: Chapter 11

Author: A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Book Name: Gitar Gan

Language: Bengali

 

LYRICS:

(1)

arjun kahilen:

anugraha kari more sunaile yaha

moha nasta haiyache suni tattva taha

sei se adhyatma tattva ati guhyatama

bigata sandeha hala yata chila mama

 

(2)

dui tattva sunilam kamala patraksa

srsti, sthiti, lay ar nitya tattva

ei srsti madhye yatha tumi he paramesvar

nija rupa prakatiya prakasa bistar

 

(3)

purusottama se yadi dekhao amake

iccha mor dekhibar yadi sakti thake

 

(4)

ataev tumi yadi yogya mane kara

dekhibare visvarup tomara bistara

yogesvara taha tumi dekhao amare

nivedan ei mor kahinu tomare

 

(5)

sri-bhagavan kahilen:

he partha amara rup sahasra se sata

ei dekha nana-vidha divya bhala mata

aneka akrti varna karaha pratyaksa

sakala amara sei hay yogaisvarya

 

(6)

adityadi vasu rudra asvini maruta

adrsta apurba sab ascarya bharata

 

(7)

caracara visvarupa amara bhitar

dekha aj ekasthane sab parapar

gudakes ami krsna paratpara tattva

dekha tumi bhala kari amara mahattva

 

(8)

tumi suddha bhakta mor nahe prakrta darsan

ataev divya caksu kari tomare arpan

divya caksu sopadhik kintu sthula nahe

aparoksa anubhuti sakale se kahe

 

(9)

sanjay kahilen:

atahpar suna raja yogesvara hari

parthake aisvarya-rup dekhala sri-hari

 

(10-11)

aneka nayana vajra adbhuta darsana

aneka se astra ar divya avarana

divya mala gandha ar candana lepana

sab-iascarya rup visvera srjana

 

(12)

yadi surya dine uthe sahasra sahasra

ekatre kirana bujha ananta ajasra

taha hale kichu tar amsa anuman

anyatha se divya tej naheta praman

 

(13)

arjun dekhila tabe krsnera sarire

ekatre se abasthan ananta visver

ek ek se bibhakta yatha-sthan

sei tej jyoti madhye bidhira bidhan

 

(14)

dhananjay hrstaram dekhiya vismita

sirasa pranam kare krtanjalipute

kahite lagila sei sambhrama-sahita

devatar kache yatha yace nija hita

 

(15)

arjun kahilen:

he dev sarire taba, dekhitechi ye vaibhava,

nahe vakya manera gocara

sakala bhutera samgda,se ek visal ranga,

ekatrita saba caracara

brahma ye kamalasanasakala uraga-gana

antaryami-bhagavana isa

yata rsi-gan hay, keha setha baki nay,

divi dev yata jagadisa

 

(16)

aneka vahu udar,aneka nayana vaktra,

dekhitechi ananta se rupa

adi anta nahi tar,visvesvara ye apar,

adbhuta ye dekhi visvarupa

 

(17)

kirita ye cakra gada,rasi rasi tejaprada,

diptaman dekhitechi saba

dekhite duruha sei,pradipta ujjvala yei,

dipta agni surya dyuti sama

 

(18)

tumi ye aksara tattva,bujhibar yogya tathya,

e visvera parama asraya

sanatana dharmaraksa,sanatana purusakhya,

tumi hao ananta avyaya

 

(19-20)

tava adi anta nai, madhyera ki katha tai,

tumi hao se ananta virya

tomara vahu mahan,candra-surya netravan,

tomara hutasa dipta vaktra

nija teja rasi dvara,tapta kara visva sara,

vyapta tomara sarvatra teja

prthivi va antarikse, vahire bhitare madhye,

yata dig-digantera desa

dekhiya tomar rup,mahana ye visvarup,

yaha hay adbhuta darsana

hayeche dekhiya bhita,tribhuvane ye vyathita,

sab loka suna mahatmana

 

(21)

ai ye yata deva-gan,laiteche ye saran,

keha va hayeche bhita mane

stav kare jod hate,maharsira se santati,

svasti-vad sakale bakhane

 

(22)

rudra ar ye aditya,vasu ar yata sadhya,

asvini kumara visvadeva

maruta va pitrlok,gandharva va siddhalok,

dekhite asiyache se saba

 

(22)

tomara mahana rupa, bahu netra bahu mukha,

bahu pada uru mahavaho

bahu udara danta, karala nahika anta,

dekhiya manete bhayabaha

 

(23)

akase thekeche matha,jhule yena agni-makha,

vahu varna hayeche vistara

(24)

vyaptanana dipta netra,jhalasiya se sarvatra,

dhairyacyuti kareche amara

 

(25)

karala dnatera pati, mukhe tava atisati,

kalanala jveleche yemana

dika-bhrama saba karma,bujhi na amara sarma,

raksa kara ohe bhagavan

 

(26-30)

dhrtarastra putra yata,tara saba avirata,

sange laye yata dik-pal

bhisma drona ar karna,amadera yata sainya,

pista tava dantete karal

sabai pravesa kare,bhayanaka danta stare,

curna haye thake se lagiya

bhavi se dekhiya mane,nadi srota dhavamane,

gela bujhi samudre misiya

yata nara lokavir, jvale gela hala sthir,

tomara mukhera ye gahvare

yemana patanga jvale,agnite pravesa kale,

dhvamsa hay nijera vegete

tumi'ta karicha gras,yata loka itihas,

jvalita tomara ei mukhe

se tejete bhasaman,jagatera nahi tran,

he visnu sabai mare duhkhe

 

(31)

krpa kari bala more,keva tumi ugra-ghore

pranami prasada tumi prabhu

ki karana e adbhuta,dhariyacha visvarupa,

dekhi nai bujhi nai kabhu

kiva se pravrtti taba,jijnasi tomare saba

iccha haya janibar tare

yadi krpa taba hay,vivarana se niscay,

krpa kari kaha prabhu more

 

(32)

sri-bhagavan kahilen:

mahakal ami sei,pravrddha icchay hai,

yata lok gras karibare

pravrtta hayechi ami,ami sei antaryami,

loka-ksay antare antare

 

(33)

ataev yara hetha,yuddha lagi samaveta,

tumi vina sakale maribe

yata yoddha asiyache,sammukhe dnadaiyache,

keha nahi jivita se rabe

ataev kara yuddha,yasa-labh habe suddha,

satru jini sukhe rajya kara

ami sei prathamete,mariya rekhechi ete

nimittamatra se tumi yuddha kara

 

(34)

dron ar bhisma karna,jayadratha tatha anya,

yata yoddha vir asiyache

mariyache jana tara,amara icchara dvara

kiva duhkha karibara ache

 

(35)

sanjay kahilen:

arjun suniya taha,krtanjalipute iha,

kampita sarir punah punah

namaskar kare bhume, bhaya-bhita sasambhrame,

ye kahila bali taha suna

 

(36)

arjun kahilen:

taba kirti hrsikesa,suniyache ye asesa,

jagatera yeva yetha ache

anandita haye tara,anugata hay yara,

pagala haiya dhaya pache

raksasadi bhaye bhita,yadi cahe nija hita,

palaya se dig-digantare

yara haya siddhajana,sada pranamita mana,

yukta hay se karya tadere

 

(37)

kena na he mahatmana,nahi labe se sarana,

tumi hao sarva gariyasi

brahmara adi karta,tumi hao tar bharta,

taba kirti ati mahiyasi

he ananta deva isa,tumi hao jagadisa,

sadasad pare ye aksara

tumi hao sei tattva,ke bujhibe se mahattva,

naha tumi bhoutika va jada

 

(38)

tumi adi deva haosakalera sadhya nao

purana purusa saba hate

jagatera yaha kichusambhava hayeche pichu

sthira ei jagata tomate

tumi jana sab prabhusanatana tumi bibhu

tumi hao parama nidhana

e visva tomara dvaravyapta hayeche sara

ananta se tomara bidhana

 

(39)

vayu yama bahni candrasakalera tumi kendra

varuna ye tumi hao saba

tumi hao prajapatiprapitamaha se ati

yaha hay tomara baibhava

sahasra se namaskar kari prabhu bar bar

tomara carane ami dhari

punah punah namaskarbhuya bhuya bar bar

krpa drsti kara he sri-hari

 

(40)

sammukhe pascate tabasarvato praname raba

namaskara taba padapadme

antaryami urukramatumi vina saba bhrama

prakasita tumi nija chande

 

(41-42)

maniya tomake sakhapragalabha karechi vrtha

he krsna he yadav kata balechi

na jani ei mahima ascarya se nahi sima

samanyata tomake bhebechi

parihas kari sakha asatkara yatha-tatha

se pramada ya kichu balechi

vihara sayya asane paroksa ba samne

ksama aparadh ya karechi

 

(43)

yata loka caracartumi pita se sabar

tumi pujya guru se pradhana

samana adhik tabaanya keha asambhaba

apratima tomara prabhaba

 

(44-45)

dandavata namaskarkari ami bar bar

he isa, he pujya jagate sabar

krpa taba bhiksa caianyatha se gati nai

pita putre yatha vyavahara

athava sakhar sathepriya ar ye priyate

dos ksama hay se sarvada

he devesa jagannathse samrddha mor sath

tusta hao tatha he bhurida

 

(46)

caturbhuja ye svarupdekhibare ye icchuk

sankha cakra gada padma-dhari

ye visnu svarup hatevisvarupa e visvete

hao se sahasra vahudhari

 

(47-48)

sri-bhagavan kahilen:

tomara prasanna lagihe arjun ami yogi

ei jada visvarupa dekha

amara yoga prabhavetaha sei sasambhave

asambhav nahi yar lekha

sei tejomaya vapuna dekhila keha kabhu

tomara sei prathama darsan

veda yajna kimba danati patu adhyayan

asamartha sesaba varnan

kimba ugra tapobalkriya-kanda ye sakal

sadhya nai erupa darsane

he kuru pravir sunana dekhibe tumi bhinna

amara ye rupa tribhuvane

 

(49)

diba na tomake vyathabibhrama hayeche yatha

dekhi mor ei ghora rup

chada bhaya prita haopunah santi prapta hao

dekha mor ye nitya svarup

 

(50)

sanjay kahilen:

se katha baliya hariarjunke laksya kari

vasudev bhagavan punah

nija caturbhuja rupdekhaicha aparup

purna brahma aprakrta guna

tarpar nityarupsri-krsnera yei rup

dvibhuja murati avirbhava

punarvara hala soumasvaruper ye mahatmya

asvasane phirila svabhava

 

(51)

arjun kahilen:

dekhiya tomar ei manusya svarup

he janardan peyechi phiri mor rup

samvrtta hayechi ami saceta prakrti

idanim se citta sthira svabhabika gati

 

(52)

sri-bhagavan kahilen:

amara dvibhuja rup durlabha darsan

tumi ya hericha aj haye ekman

brahma siv adi dev se akanksa kare

suddha bhakta hay yara bujhibare pare

 

(53)

ved nistha jap tap kimba dan punya

puja-path yata kichu dharma-patha anya

konatai nahe yogya e rupa dekhite

yadyapi se avatirna ami prthivite

 

(54)

ananya-bhakti ye hay ekmatra kam

he arjun dekhibare yogya mor dham

sei se bujhite pare tattve dekhibare

nitya lilate mor se praves kare

 

(55)

amara santosa lagi kara saba karma

nitya yukta mor bhakta se parama dharma

tar kona satru nai sarva-bhuta majhe

sei mor suddha bhakta thake mor kache

 

(56)

bhaktivedanta kahe sri-gitara gan

sune yadi suddha bhakta krsnagata-pran

 

TRANSLATION

1) Arjuna said: I have heard Your instruction on confidential spiritual matters which You have so kindly delivered unto me, and my illusion is now dispelled.

 

2) O lotus-eyed one, I have heard from You in detail about the appearance and disappearance of every living entity, as realized through Your inexhaustible glories.

 

3) O greatest of all personalities, O supreme form, though I see here before me Your actual position, I wish to see how You have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of Yours.

 

4) If You think that I am able to behold Your cosmic form, O my Lord, O master of all mystic power, then kindly show me that universal Self.

 

5) The Blessed Lord said: My dear Arjuna, O son of Prtha, behold now My opulences, hundreds of thousands of varied divine forms, multicolored like the sea.

 

6) O best of the Bharatas, see here the different manifestations of Adityas, Rudras, and all the demigods. Behold the many things which no one has ever seen or heard before.

 

7) Whatever you wish to see can be seen all at once in this body. This universal form can show you all that you now desire, as well as whatever you may desire in the future. Everything is here completely.

 

8) But you cannot see Me with your present eyes. Therefore I give to you divine eyes by which you can behold My mystic opulence.

 

9) Sanjaya said: O King, speaking thus, the Supreme, the Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed His universal form to Arjuna.

 

10-11) Arjuna saw in that universal form unlimited mouths and unlimited eyes. It was all wondrous. The form was decorated with divine, dazzling ornaments and arrayed in many garbs. He was garlanded gloriously, and there were many scents smeared over His body. All was magnificent, all-expanding, unlimited. This was seen by Arjuna.

 

12) If hundreds of thousands of suns rose up at once into the sky, they might resemble the effulgence of the Supreme Person in that universal form.

 

13) At that time Arjuna could see in the universal form of the Lord the unlimited expansions of the universe situated in one place although divided into many, many thousands.

 

14) Then, bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna began to pray with folded hands, offering obeisances to the Supreme Lord.

 

15) Arjuna said: My dear Lord Krsna, I see assembled together in Your body all the demigods and various other living entities. I see Brahma sitting on the lotus flower as well as Lord Siva and many sages and divine serpents.

 

16) O Lord of the universe, I see in Your universal body many, many forms--bellies, mouths, eyes--expanded without limit. There is no end, there is no beginning, and there is no middle to all this.

 

17) Your form, adorned with various crowns, clubs and discs, is difficult to see because of its glaring effulgence, which is fiery and immeasurable like the sun.

 

18) You are the supreme primal objective; You are the best in all the universes; You are inexhaustible, and You are the oldest; You are the maintainer of religion, the eternal Personality of Godhead.

 

19) You are the origin without beginning, middle or end. You have numberless arms, and the sun and moon are among Your great unlimited eyes. By Your own radiance You are heating this entire universe.

 

20) Although You are one, You are spread throughout the sky and the planets and all space between. O great one, as I behold this terrible form, I see that all the planetary systems are perplexed.

 

21) All the demigods are surrendering and entering into You. They are very much afraid, and with folded hands they are singing the Vedic hymns.

 

22) The different manifestations of Lord Siva, the Adityas, the Vasus, the Sadhyas, the Visvedevas, the two Asvis, the Maruts, the forefathers and the Gandharvas, the Yaksas, Asuras, and all perfected demigods are beholding You in wonder.

 

23) O mighty-armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing Your many faces, eyes, arms, bellies and legs and Your terrible teeth, and as they are disturbed, so am I.

 

24) O all-pervading Visnu, I can no longer maintain my equilibrium. Seeing Your radiant colors fill the skies and beholding Your eyes and mouths, I am afraid.

 

25) O Lord of lords, O refuge of the worlds, please be gracious to me. I cannot keep my balance seeing thus Your blazing deathlike faces and awful teeth. In all directions I am bewildered.

 

26-27) All the sons of Dhrtarastra along with their allied kings, and Bhisma, Drona and Karna, and all our soldiers are rushing into Your mouths, their heads smashed by Your fearful teeth. I see that some are being crushed between Your teeth as well.

 

28) As the rivers flow into the sea, so all these great warriors enter Your blazing mouths and perish.

 

29) I see all people rushing with full speed into Your mouths as moths dash into a blazing fire.

 

30) O Visnu, I see You devouring all people in Your flaming mouths and covering the universe with Your immeasurable rays. Scorching the worlds, You are manifest.

 

31) O Lord of lords, so fierce of form, please tell me who You are. I offer my obeisances unto You; please be gracious to me. I do not know what Your mission is, and I desire to hear of it.

 

32) The Blessed Lord said: Time I am, destroyer of the worlds, and I have come to engage all people. With the exception of you [the Pandavas], all the soldiers here on both sides will be slain.

 

33) Therefore get up and prepare to fight. After conquering your enemies you will enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by My arrangement, and you, O Savyasaci, can be but an instrument in the fight.

 

34) The Blessed Lord said: All the great warriors--Drona, Bhisma, Jayadratha, Karna--are already destroyed. Simply fight, and you will vanquish your enemies.

 

35) Sanjaya said to Dhrtarastra: O King, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, Arjuna trembled, fearfully offered obeisances with folded hands and began, falteringly, to speak as follows:

 

36) O Hrsikesa, the world becomes joyful upon hearing Your name, and thus everyone becomes attached to You. Although the perfected beings offer You their respectful homage, the demons are afraid, and they flee here and there. All this is rightly done.

 

37) O great one, who stands above even Brahma, You are the original master. Why should they not offer their homage up to You, O limitless one? O refuge of the universe, You are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation.

 

38) You are the original Personality, the Godhead. You are the only sanctuary of this manifested cosmic world. You know everything, and You are all that is knowable. You are above the material modes O limitless form! This whole cosmic manifestation is pervaded by You!

 

39) You are air, fire, water, and You are the moon! You are the supreme controller and the grandfather. Thus I offer my respectful obeisances unto You a thousand times, and again and yet again!

 

40) Obeisances from the front, from behind and from all sides! O unbounded power, You are the master of limitless might! You are all-pervading, and thus You are everything!

 

41-42) I have in the past addressed You as "O Krsna," "O Yadava," "O my friend," without knowing Your glories. Please forgive whatever I may have done in madness or in love. I have dishonored You many times while relaxing or while lying on the same bed or eating together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. Please excuse me for all my offenses.

 

43) You are the father of this complete cosmic manifestation, the worshipable chief, the spiritual master. No one is equal to You, nor can anyone be one with You. Within the three worlds, You are immeasurable.

 

44) You are the Supreme Lord, to be worshiped by every living being. Thus I fall down to offer You my respects and ask Your mercy. Please tolerate the wrongs that I may have done to You and bear with me as a father with his son, or a friend with his friend, or a lover with his beloved.

 

45) After seeing this universal form, which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. Therefore please bestow Your grace upon me and reveal again Your form as the Personality of Godhead, O Lord of lords, O abode of the universe.

 

46) O universal Lord, I wish to see You in Your four-armed form, with helmeted head and with club, wheel, conch and lotus flower in Your hands. I long to see You in that form.

 

47) The Blessed Lord said: My dear Arjuna, happily do I show you this universal form within the material world by My internal potency. No one before you has ever seen this unlimited and glaringly effulgent form.

 

48) O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of Mine, for neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charities or similar activities can this form be seen. Only you have seen this.

 

49) Your mind has been perturbed upon seeing this horrible feature of Mine. Now let it be finished. My devotee, be free from all disturbance. With a peaceful mind you can now see the form you desire.

 

50) Sanjaya said to Dhrtarastra: The Supreme Personality of Godhead, Krsna, while speaking thus to Arjuna, displayed His real four-armed form, and at last He showed him His two-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna.

 

51) When Arjuna thus saw Krsna in His original form, he said: Seeing this humanlike form, so very beautiful, my mind is now pacified and I am restored to my original nature.

 

52) The Blessed Lord said: My dear Arjuna, the form which you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form which is so dear.

 

53) The form which you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see Me as I am.

 

54) My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of My understanding.

 

55) My dear Arjuna, one who is engaged in My pure devotional service, free from the contaminations of previous activities and from mental speculation, who is friendly to every living entity, certainly comes to Me.

 

56) Thus Bhaktivedanta sings the song of Sri Gita, with the hope that hearing this, Krsna conscious pure devotees will be pleased.

 

REMARKS/EXTRA INFORMATION:

This is the Bengali translation of Bhagavad-Gita Chapter 11 Mad Anugrahaya Paramam Guhyam.

 

UPDATED: February 12, 2011