http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics A

Song Name: Ahar Viraha Santapta Gopi Gita

Official Name: Obeisance 76 Verses 307 to 314

Author: Sanatana Goswami

Book Name: Krsna Lila Stava

Language: Sanskrit

 

A

 

LYRICS :

()

अहर्विरहसन्तप्तगोपीगीतगुणोदय

जय शोकाब्धिनिस्तारप्रकारात्युच्चकीर्तन

 

()

साचीकृताननाम्भोज व्यत्यस्तपदपल्लव

नर्तितभ्रूयुगापाङ्ग वेणुवाद्यविशारद

 

()

विश्वमोहनरूपं त्वां सिद्धस्त्रीकामवर्धनं

वन्दे चित्रायिताशेषव्रजारण्यपशुव्रजम्

 

()

अवाहितप्रवाहौघ लतादिमधुवर्षक

स्वपार्श्वापितहंसादे पर्जन्यच्छत्रसेवित

 

()

ब्रह्माद्यतर्क्यसङ्गीत कामार्पकसमीक्षण

स्वपदोद्धृतभूताप वनितातरुभावकृत्

 

()

हृतचित्तमृगीप्राप्तदिनान्तश्रान्तिकान्तित

यमुनास्नानरम्याङ्ग सुखवायुप्रपूजित

 

()

ब्रह्मादिवन्द्यमानाङ्घ्रे सुहृदानन्दवर्धन

मदच्छुरितलोलाक्ष मुदिताननपङ्कज

 

()

वनमालापरीताङ्ग गजेन्द्रगतिसुन्दर

गोपिकाश्रावितोत्कर्ष हृष्टमातृक पाहि मां

 

UPDATED: October 18, 2015