http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics A

Song Name: Adya Svo Gamana Vyaja

Official Name: Obeisance 102 Verses 391 to 397

Author: Sanatana Goswami

Book Name: Krsna Lila Stava

Language: Sanskrit

 

A

 

LYRICS:

()

अद्यश्वोगमनव्याजरक्षितव्रजनायक

प्रसीद मुहुराश्लेषनन्दसम्भाषणाकुल

 

()

नानावाक्चातुरीदीननन्दरोदनवर्धन

अत्यालिङ्गनगोपालकुलदुःखाश्रुवाहक

 

()

मुहुर्मुह्यत्पतद्वृद्धनन्दसान्त्वनकातर

वासोऽलङ्कारकुप्यादिदानमारितनन्द हे

 

()

हाहामहारवाक्रन्दिगोपवृन्दात्मशोकद

जलशेकाद्युपानीतनन्दप्राण प्रसीद मे

 

()

त्वरागमनसत्योक्तिविश्वस्तीकृत नन्द माम्

पार्श्वे रक्ष सुसन्देशयशोदादैन्यवर्धन

 

()

मुहुर्मुहुः परावर्तमाननन्दाश्रुसंप्लुत

नन्दानुव्रजनव्याज व्रजदीनजनासुद

 

()

गोप्यर्थप्रेषितस्वीयभूषाशपथवाचिक

निरुध्यमाननेत्राब्जवारिधार प्रसीद मे

 

UPDATED : October 11, 2015