http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Authors and Literature Authors Index Narottama Dasa Thakura

Complete List of Songs of Narottama Dasa Thakura

 

Aji Rasa Badara Nice

Ana Katha Ana Vyatha

Ana Katha Na Bolibo Ana Katha Na Sunibo

Anya Abhilasa Chadi Jnana Karma Parihari

Ar Keno Maya Jale

Are Bhai Bhaja Mora Gauranga

Aruna Kamala Dale

Bhajo Patita Uddharana Sri Gaura Hari

Dhana Mor Nityananda

Ei Bara Paile Dekha Carana Dukhani

Ei Baro Karuna Koro Vaisnava Gosai

Ei Nava Dasi Bali

Gauranga Bolite Habe Pulaka Sarira

Gauranga Koruna Koro

Gauranger Duti Pada

Gora Pahun

Govardhana Girivare Kevala Nirjana Sthala

Ha Ha Prabhu Koro Doya Karuna Sagara

Ha Ha Prabhu Lokanatha

Hari Bolbo Ar Madana Mohana

Hari Haraye Namah Krsna Yadavaya Namah

Hari Hari Ar Kabe Platibe Dasa

Hari Hari Ar Ki Emona Dasa

Hari Hari Ar Ki Emona Dasa Haba (I)

Hari Hari Ar Ki Emona Dasa Haba (II)

Hari Hari Biphale Janama Gonainu

Hari Hari Boro Sela Marame

Hari Hari Hena Dina Haibe Amar

Hari Hari Kabe Haba Vrndavana Vasi

Hari Hari Kabe Heno Dasa Habe Mora

Hari Hari Kabe Mora Hoibe Heno Din

Hari Hari Kabe Mora Hoibe Su Dina (I)

Hari Hari Kabe Mora Hoibe Su Dine (II)

Hari Hari Ki Mora Karama Abhaga

Hari Hari Ki Mora Karama Anurata

Hari Hari Ki Mora Karama Ati Manda

Hari Hari Krpa Kori Rakho

Hede He! Nagara Vara Suno He Muralidhara

Jaya Jaya Sri Krsna Caitanya Nityananda

Je Anilo Prema Dhana Karuna Pracura

Kabe Krsna Dhan Pabo

Kadamba Tarura Dala

Karanga Kaupina Loiya

Ki Rupa Paibo Seva Mui

Kusumita Vrndavane Nacato Sikhi Gane

Lokanatha Prabhu Tumi Doya Koro More

Mora Prabhu Madana Gopala

Mrgamada Candana Kore Kori Sakhigana

Nitai Pada Kamala

Prabhu He! Ei Bar Koroho Karuna

Pranesvara! Nivedana Ei Jana Kore

Pranesvari! Ei Bara Karuna Koro More

Radha Krsna Koro Dhyana

Radha Krsna Nivedana

Radha Krsna Prana Mora

Radha Krsna Sevon Mui

Ragera Bhajana Patha

Sri Guru Carana Padma Kevala Bhakati Sadma (Sri Guru Puja)

Sri Krsna Caitanya Prabhu Doya Koro More

Sri Rupa Manjari Pada Sei Mora Sampada

Sri Rupa Pascate Ami Rahiba

Suniyachi Sadhu-mukhe Bale

Thakura Vaisnava Gana

Thakura Vaisnava Pada

Tumi To Doyara Sindhu

Vacanera Agocara

Vrndavana Ramya Sthana

Yugala Carana Priti

 

UPDATED: November 11, 2017